Niekoľkých športovcov sa pýtali, či by boli ochotní kvôli úspechu, trofeji a prvému miestu na olympiáde obetovať 20 rokov života. Či by uzavreli zmluvu s Diablom a podarovali by mu svojich posledných 20 rokov života – už ako olympijskí víťazi, alebo za vysnívané prvenstvo v nejakej súťaži. A mnohí z opýtaných športovcov odpovedali kladne. Tak veľmi túžili po tej chvíli slávy a uznania. Tak veľmi chceli byť najlepší, že nič iné pre nich neexistovalo.

Tie odpovede však počul aj Satan.

Raz v noci sa s diabolskou ponukou zjavil jednému z nich: “Chcel by si všetkých predbehnúť a byť absolútnym šampiónom vo svojej disciplíne? Zúčastniť sa svetových súťaží a priniesť si odtiaľ zlaté medaily a trofeje? Dokážem ti to splniť. Nie je nič ľahšie. Bude ťa to však stáť posledných 20 rokov tvojho života a ja poznám čas a miesto tvojej smrti. Som predsa Diabol.”

Športovec sa síce triasol hrôzou no ponuku nedokázal odmietnuť. Akonáhle súhlasil, Satan zmizol. Nasledujúce týždne, mesiace a roky zbieral samé úspechy v miestnych, národných i medzinárodných súťažiach, až sa dostal na olympiádu, kde zlomil všetky existujúce rekordy. Bol úspešný, slávny, obdivovaný, bohatý. Všetka pozornosť bola na ňom. Na dohodu s Diablom nemyslel. Možno aj preto, že to považoval iba za zlý sen a všetky úspechy vybojoval svojim úsilím a schopnosťami.

Satan však nezabudol a šampiónovi do života zoslal ženu. Lásku k žene, rodinu, zázemie. Športovcovi nič nechýbalo a nikdy predtým tak veľmi nemiloval. Práve láska bola jeho najväčšou radosťou v živote. Naplnením.

Satanovým úmyslom však bolo dať človeku všetko, čo mu bude prinášať nekonečné šťastie a spokojnosť. A potom mu to všetko vziať. Aby si človek vo svojej poslednej chvíli uvedomil tú stratu a oľutoval. Aby prosil o život. A tak aj bolo.

Športovec bol ešte mladý a za normálnych okolností ho čakal dlhý život. Netušil, že diabolské nožnice, ktoré mu ten čas odstrihli, naozaj existujú. A tak ako sa mu Diabol zjavil prvýkrát, tak za nim prišiel aj druhý a zároveň poslednýkrát. “Vidím, že sa ti darí dobre. Si úspešný, slávny, milovaný, takže som svoju časť dohody splnil. Je čas, aby si zaplatil ty.” zašepkal mu do ucha a zaškrípal zubami.

“Prosím, to nemôže byť pravda. Myslel som, že sa mi to všetko iba snívalo. Nemôžeš mi to teraz všetko vziať. Mám ženu, deti, rodinu. Poznal som lásku. Uvedomujem si, že práve láska je tým najdôležitejším v živote. Nie honba za slávou, uznaním, peniazmi. Prosím, ušetri ma. Neber mi tie roky, ktoré môžem prežiť po boku milovaných a milovať. Každá ďalšia sekunda bez nich je tou najstrašnejšou predstavou.” vzlykal športovec, no zbytočne. Satan zmizol a vzal so sebou aj jeho dušu. Srdce sa zastavilo a vedľa, s jemným úsmevom na perách, spala nič netušiaca žena. Bez možnosti rozlúčiť sa. Bez príležitosti na vysvetlenie.