Pojem “kamarát” je v mnohých prípadoch preceňované slovo a označovaním ľudí za priateľov sa často plytvá.

Ak niekto chce byť tvojim kamarátom, tak sa nim nestačí len nazvať, ale vo chvíli, keď je blízkosť kamaráta potrebná, neutečie, ale bude nablízku a nápomocný. Aj keď len svojou prítomnosťou a rolou poslucháča.

Kamarát je niekto, kto si všimne tvoje volania o pomoc, aj keď si ticho a neuspokoja ho jednoslovné odpovede na otázku “ako sa máš?”. Vo chvíli, keď sa mu zdôveríš so svojim trápením, tak ťa neodbije s tým, že to jeho je väčšie, ale vypočuje ťa a poradí ti svojim úprimným pohľadom na vec.

Kamarát ti vo všetkom poslušne nepritakáva a automaticky nesúhlasí s každou tvojou vetou a konaním, ale dovolí si protirečiť a nesúhlasiť, a to aj bez toho, aby si sa za to naňho hneval.

Kamarátovi nemusíš nič odpúšťať, pretože sa nikdy zásadne voči tebe nepreviní a nepozoruje nemo tvoje trápenie, ktoré sám spôsobil a schválne sa k nemu neprizná.

Je to človek, ktorý pri tebe ostane, aj keď všetci ostatní odídu a pri probléme nemá pre teba ako jediné riešenie alkohol, alebo drogy. Nepozoruje ťa nemo pri činnostiach, ktoré ťa pomaly zabíjajú, ale snaží sa ti od nich pomôcť.

Kamarát nekladie otázky len tak zo zvedavosti, aby na tvoju odpoveď vzápätí zabudol, ale pre skutočný záujem a ochotu, zdieľanie, obetavosť. Je pripravený vstať aj o polnoci z postele a byť ti nablízku, aj keď je unavený  po celom dni.  Neuprednostní pred tebou úlety, stretnutia so štetkami, kratochvíle, ale si preňho v rebríčku hodnôt na prvých miestach.  Nezradí ťa kvôli peniazom, žene, politike, jedovatým rečiam. Vždy je ochotný vypočuť si tvoju verziu a nezanevrie na teba kvôli zákernosti ľudí. Nezávidí ti, ale ste si vzájomne nápomocnými osobami pri dosahovaní osobných, ale aj pracovných cieľov. Tešíte sa zo svojich úspechov, aj keď jednému sa podarí viac a druhému menej.

Nevykrikuje ti veci minulé, ani svoju pomoc, ale vie čo je to nezištnosť. Aj keď kamarátstvo musí byť vzájomné a to čo očakávaš, musíš vedieť aj sám ponúknuť a dať.

Nie je to osoba, ktorá prichádza s úsmevom a prosbou požičania peňazí a z tvojho života odchádza s momentom, kedy by ich mala vrátiť.

Nie je to kamarátka, ktorá ti radí, aby si si užila, kým si ešte mladá; nezhadzuje tvoj vzťah a partnera; nenabáda ťa k nevere.

Nie je to človek, pre ktorého je maximum dôvernosti podanie ruky a rozhovory s ním sú obmedzené na sexuálne príbehy a honbu za peniazmi a majetkom.  Taktiež nebude usilovať o to, čo máš ty, aj za cenu toho, že o to prídeš.

Kamarát ťa za posledné peniaze pozve na pivo, alebo natankuje, aby ťa odviezol na dôležité stretnutie. Zaujíma sa o tvoju rodinu, koníčky, zdravie a krivdy, páchané na tebe, sa ho osobne dotýkajú.

Zaujímajú ho tvoje problémy a  chyby, pretože vie, že ti škodia a plánuje sa v tvojom živote zdržať čo najdlhšie.  Nevysmeje ťa za slabosti, citlivosť, slzy a ak nahliadne do tvojej trinástej komnaty, tak jej obsah ostáva preňho tabu.

Postaví sa za teba v bitke, aj keď vie, že ho to bude bolieť a neopustí ťa, keď sa previníš voči zákonu.  Zároveň je to človek, ktorý ti do basy posiela obsiahle listy, aj keď predtým v živote žiadny list nenapísal.

Kamarát je človek, ktorý ti pomáha vyrábať ospravedlnenky, alibi, výhovorky, vysvetlenia. Je to ten, kto ide presvedčiť tvoju platonickú lásku, aby ti dala šancu a nevysmieva sa z tvojej hanblivosti.

Nevyčíta ti čas, ktorý venuješ svojmu partnerovi a nebude o tvoju ženu usilovať, keď sa s ňou rozídeš. Nebude jej rozprávať o tvojich prešľapoch, aj keby s nimi nesúhlasil, ale vždy ťa podporí aj vo vzťahu a pomôže ti, aby si si ho udržal. Nezhadzuje výber tvojho partnera, pretože sa jemu nepáči, ale rešpektuje ho ako súčasť tvojho života.

Zastane sa ťa, keď ťa znemožňujú, vysmievajú sa ti, zhadzujú ťa, aj keby ste mali ostať len vy dvaja proti všetkým.

Kamarát je ten, kto sa postará o tvoju rodinu, keď sa ti niečo stane.

Ten, kto má na čo spomínať a v prípade tvojho odchodu mu neostanú len slzy a myšlienky na to, ako si umrel, ale aj skrz jeho spomienky na to, ako si žil, sa nikdy celkom z tohto sveta nevytratíš.

Kamarát je ten, ktorému rád opätuješ všetko to, čo očakávaš a dostávaš ty od neho.