Svet je bohatší o každého z nás. Aj o to tvoje meno, talent, hlas, činnosti, prácu, rozhodnutia, názor. Život sa tak môže dívať na svet aj tvojimi očami a určite si praje, aby sa doňho mohol ešte dlhé roky vciťovať skrz tvoje vnímanie ľudí, lásky, okolia. Ako vnímaš krásu, šťastie, radosť, ale aj smútok a sklamanie. Skrz tvoju jedinečnosť.

Každý miluje, ale aj nenávidí po svojom, každý má hranicu medzi dobrom a zlom nastavenú inde a každý má svoje nedostatky, neresti, chyby, minulosť a aj týmto všetkým sa od seba odlišujeme. A keby príroda nechcela, aby si tieto chyby, nedostatky, hendikepy, úchylky mal, tak ti ich nikdy nenadelí, pretože nikto si svoj údel nevyberie sám. Môže sa s nim iba naučiť žiť. Aj so žiarlivosťou, aj s lakomstvom, aj so závisťou, aj so škodoradosťou, aj so zlomyseľnosťou, aj s nemravnosťou, aj s úchylkami, aj s fóbiami. Všetci máme aj svetlú, aj temnú stránku a načo sa meniť na niekoho, kto nie si?

Mnohí obdivujú draka pre jeho majestátnosť a myš majú za slabú. Áno, drak je vizionár, ktorý letí nad všetkým ostatným a vidí do diaľky, čo príde, čo nastane. Je stvorený pre veľké veci, má prirodzenú autoritu, ukazuje ostatným čo majú robiť a oni to aj robia. Lenže kvôli týmto veciam drak nevidí detaily a súvislosti. Chýba mu obratnosť. Pre veľké veci často zabudne na svojich blízkych. A myš? Myš je obratná, vnímavá, vidí detaily. Dostane sa aj na miesta, kde sa iní nevojdú, dokáže nájsť malé, nenápadné riešenia, škáru, štrbinu, dieru. A to ju robí jedinečnou. Nie ohromná sila, autorita, krídla, ale obratnosť, rýchlosť, vnímavosť, zmysel pre detail. Načo by teda myš chcela byť drakom a drak myšou? Keď sa môžu vzájomne dopĺňať? A preto si hľadáme priateľov a partnerov, aby nám dodali to, čo nemáme a spolu tak tvoríme dokonalý celok. Jin Jang. Je smutné to nikdy nenájsť, alebo to všetko chcieť mať iba v sebe, hnať sa za falošným pocitom dokonalosti, mať potrebu byť vo všetkom najlepší a nepripúšťať si svoje chyby. Je ale dôležité byť úprimný k sebe samému. Tiež mi to dlho trvalo, kým som pochopil že sa nezbavím toho zlého vo mne. Ďakujem, že nie som lakomý, ale som žiarlivý. Nie som závistlivý, no som zlostný a hádavý. Nepodvádzam a snažím sa neklamať, no rád by som mal za každých okolností pravdu a posledné slovo. Nefetujem, no rád si vypijem. Odmietam násilie páchané na ženách, no veľakrát som si udrel inde. Nie som bezohľadný, hrabivý a chamtivý, no som lenivý, ľútostivý a nemám rád zmeny. Nič z toho som si nevybral sám, ani som svoje vlastnosti nekrúžkoval pred narodením v žiadnom dotazníku. Proste každý sme nejaký.

Uvoľni sa a uži si to, čo máš.