Každý človek má svoju cenu a nemusia to byť peniaze, drahé kamene, luxusné dary, kožuchy, autá, domy, dovolenky, prestíž a sláva.

Niekto nás stojí čas, kým si ho zaslúžime. Chrabré činy, pozornosť, trpezlivosť.

Niekto sa oddá pocitu opory, podpory a bezpečia, niekoho zaujme rovnaké chápanie umenia a zábavy, túžba po absolútnej dôvere, pravde, ochote a oddanosti.

Niekto hľadá lásku, porozumenie, vzájomnosť a niekto voľnosť, priestor a trpezlivosť.

Jedného priťahuje násilie, vulgárnosť a sex a druhého neha, citlivosť a romantika.

Niekto nás stojí večeru a pohárik a niekto pekné slovo a záujem.

Niekoho osloví talent rozprávať a iného odvaha v boji za svoje ideály a česť blízkych.

Pre mnohých je cennosťou vzdelanosť, prehľad, dobré mravy, no taktiež voľnomyšlienkárstvo, šialenstvo, prhkosť, plachosť, skromnosť, nerozvážnosť a naivita umelcov.

Niekoho dojme rozprávkový výklad hviezdnej oblohy na deke pod nočnou oblohou a iného zas šikovné ruky remeselníka a usilovnosť.

Niekoho priťahuje nepoškvrnenosť, poctivosť a úslužnosť, iného jazvy na tele a na duši.

Niekto stojí za nazretie do trinástej komnaty a do tajomstiev, trápení, bolestí a krívd toho druhého, niekto za snahu a ochotu žiť, robiť kompromisy, byť tolerantný, chápavý a trpezlivý.

Pre niekoho sa vzdáme svojich plánov, snov, zásad, nerestí a zlozvykov a sme ochotní pracovať na svojich chybách, pretože ho postavíme na prvé miesto v rebríčku najdôležitejších životných hodnôt.

A niekto proste stojí za hovno.